Borgermøde omkring klimatilpasning i Skolebakkekvarteret (LTK)

Virum Grundejerforening videreformidler invitation fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S til Borgermøde

—–

Invitation til borgermøde omkring klimatilpasning i Skolebakkekvarteret

Vandretur

Projektets elementer beskrives og drøftes i Virumparken, Degnebakken og Skolebakken

 

Mødested: Virumparken/Skolebakken 106

Tidspunkt: Onsdag den 2. september kl. 18.00–19.30

Rundviser: Niels Lützen og Ole Ekstrand for Lyngby Taarbæk Forsyning

 

 

Dialogmøde

Projektet præsenteres og der er mulighed for dialog

Mødested: Virum Skole, Skolebakken 9, 2830 Virum

Tidspunkt: Onsdag den 2. september kl. 19.45-21.30

 

Dagsorden:

  • 19.45 Velkomst ved Dorthe Rømø Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF)
  • 19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune)
  • 20.00 Om klimatilpasningsprojektet i Skolebakkekvarteret. Regnvandsafledning fra vejene, vejbede i Skolebakken og Degnebakken samt LAR i Virumparken (LTF/Alectia)
  • 20.30 Rollefordeling mellem forsyningen, kommunen og den enkelte borger (LTF).

 

Pause (20.45-20.55)

 

  • 20.55 Dialog
  • 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

 

Venlig hilsen

 

Dorthe Rømø

Projektleder