Indkaldelse til ordinær generalforsamling 14. marts 2017

 Virum grundejerforening inviterer til generalforsamling & et spændende indlæg om Tyverisikring i private hjem

V/ foredragsholder Karsten Nielsen med mange års erfaring fra en fortid i det kriminalpræventive råd

Hvor og hvornår:

Tirsdag 14. Marts 2017 kl. 19.30 virum skole (kantinen)

Program:

Kl. 19.30: indlæg (alle er velkomne):
karsten nielsen vil dele ud af gode råd og metoder til hvordan man bedst tyverisikrer sit hjem.

Kl. 20.30: generalforsamling (kun for medlemmer af vgf. Indmeldelse kan ske i pausen)

Virum Grundejerforening byder på en let anretning.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2016
 3. Foreningens regnskab 2016
 4. Fastsættelse af kontingent 2017/2018
 5. Foreningens fremtid og servicetilbud?
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 stk.)
 8. Valg af suppleanter (2 stk.)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

På valg 2017:

 • Jørn Moos (ønsker at genopstille)
 • Poul Frederiksen (ønsker at genopstille)
 • Hans-Chr. Nielsen (ønsker at genopstille)
 • Steffen normann rasmussen (ønsker at genopstille)
 • Jens Rosengård (ønsker at genopstille)
 • Folmer Gørtz (ønsker at genopstille)

Emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være foreningen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen—altså senest d. 7. Marts 2017.
Mailadresse: kontakt@virumgrundejerforening.dk

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan fremsættes på generalforsamlingen, men må også meget gerne fremsendes til foreningen senest d. 7. Marts 2017.