Ny lokalplan for Furesøkysten

Kommunalbestyrelsen har den 15/1-2015 godkendt lokalplan 145 for Furesøkysten. Kommunalbestyrelsen besluttede i denne forbindelse, at arealudlæg til sti langs kysten ikke skal indgå i lokalplanen. Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside www.ltk.dk