Print Friendly, PDF & Email

FAQ (Ofte stillede spørgsmål)

Her har vi samlet en række spørgsmål som vi finder relevant for grundejere i områder.

Print Friendly, PDF & Email

Ja, Lyngby-Taarbæk kommune har fået dispensation fra de landsdækkende regler, og derfor er det i kommunen tilladt at parkere med 2 hjul oppe på fortovet. husk dog at det ikke gælder der hvor der er cykelsti.  Se venligst kommunens komplette beskrive af parkeringsregler her: http://www.ltk.dk/parkeringsregler

Print Friendly, PDF & Email

Må man sætte solceller/solfanger anlæg op på taget af sit hus?” open=”no”]Ja, hvis du overholder reglerne for opsætning, kan du gøre det uden at søge om tilladelse. Se mere her: http://www.ltk.dk/solfanger-og-solcelleanlaeg

Print Friendly, PDF & Email

Du har mulighed for at låne kommunens parker og grønne områder til diverse arrangementer ved at sende en ansøgning med beskrivelse af arrangement, sted, dato, tidspunkt og kontakttelefonnummer til selve dagen. Se mere her: http://www.ltk.dk/laan-af-parker-og-groenne-omraader

Print Friendly, PDF & Email

Alle taler om at man skal se nærmere i lokalplanen for Virum. Men hvor finder jeg den henne?

På Lyngby Taarbæk Kommunes hjemmeside findes relevant materiale. Nyeste lokalplan kan endvidere hentes her

Print Friendly, PDF & Email

Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside kan du se om evt. driftsforstyrelser i områder, eller kontakte deres vagttelefon på 72 28 33 60.

Print Friendly, PDF & Email

Mange villaejere går med planer og idéer til at forbedre deres hus. Nogle vil gerne have en tilbygning, andre vil gerne have en første sal med nye værelser eller en ny stue. Men hvad må man, og hvilke regler regulerer det ?

En god hjælp i disse overvejelser kan findes på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside under overskrifterne  ”Regler for byggeri forklares i ny eksempelsamling” på linket http://www.ltk.dk/composite-9100.htm og ”Min byggesag” på linket http://byggetilladelse.boligejer.dk/?style=173 . Her kan man finde relevante oplysninger både for ens egen ejendom og for andre ejendomme, og man kan udarbejde ansøgning til kommunen om byggetilladelse.

Man kan ikke bygge hvad som helst.
Lokalplaner og bygningsreglement sætter grænser, og der kan også være servitutter på ens grund, som man selv må undersøge i tingbogen. Der er derfor god grund til at undersøge de gældende bestemmelser, inden man går i gang med at planlægge sit byggeprojekt. Så undgår man skuffelser over ikke at kunne gennemføre sine ønsker.

Man kan naturligvis også søge om dispensation fra de gældende regler, men normalt skal man ikke forvente at få lov til at fravige reglerne i større omfang.

Grundejerforeningen får dispensationsansøgninger til udtalelse, og vi har den holdning, at de afgørende principper i lokalplanerne bør overholdes, således at de åbne grønne træk, der er karakteristiske for vores område, bevares. Det gælder således bebyggelsesprocent, etageantal, som normalt ikke må være mere en ét plan med udnyttet tagetage (1½ plan), og det grønne præg mod vej.

Print Friendly, PDF & Email