Vi skifter medlemssystem og hjemmeside.

Fremover vil alt kommunikation ske via vores medlemsside side på digidi.net.

Her kan vi både kommunikere ud til medlemmer samt indkræve kontingent. Samtidig minimeres administrationen. Kontingent vil fremover blive trukket månedsvis i stedet for årligt direkte via betalingskort eller Mobile Pay.

Tilmeld dig via dette link: https://digidi.net/virum-grundejerforening og tryk på knappen “support DKK 9,00 / mdr”.

Vi er vidende om at 9 * 12 = 108 og de resterende kr. 8 kan refunderes på forlangende.