Print Friendly, PDF & Email
  1. oktober 2021

Pressemeddelelse

 

 

Vælgermøde den 27. oktober kl. 19 i Virumhallen om

Byudvikling med omtanke og i social balance

 

De almene boligorganisationer, grundejerforeninger, Bygningskultur Foreningen og Borgerforeningen Vores Sorgenfri arrangerer vælgermøde om kommunens byudvikling.

 

Mødet afholdes onsdag den 27. oktober kl. 19 i Virumhallen. Alle er velkomne.

 

På mødet, hvor de opstillede partier og lister er inviteret, vil temaerne være arkitekturpolitik, boligpolitik, byudvikling og borgermedindflydelse i byplanlægningen.

 

Vi ser frem til at få svar fra politikerne bl.a. om hvilke krav, der skal stilles til nybyggeri, bebyggelsesprocenter, hvordan de grønne omgivelser bevares, hvordan der sikres boliger til alle alders- og indkomstgrupper, hvordan lokalområdernes kulturmiljøer bevares, og hvordan borgernes reelle medindflydelse på byudviklingsprojekter kan styrkes.

 

Alle borgere opfordres til at deltage i mødet og bidrage med spørgsmål til politikerne, så vi kan få et tydeligt billede af de partier og lister, som vil bidrage til en balanceret byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 

Arrangører:

  • Boligselskabernes Samarbejdsudvalg (repræsenterer ca. 6000 familie-, ældre- og ungdomsboliger med ca. 10.000 beboere)
  • Bygningskultur Foreningen
  • Virum Grundejerforening
  • Furesøkvarterets Grundejerforening
  • Åbrinkens Grundejerforening
  • Borgerforeningen Vores Sorgenfri