Print Friendly, PDF & Email

Kære medlem af Virum Grundejerforening

 

På grund af Corona situationen udskydes generalforsamlingen i Virum Grundejerforening, der jf. vedtægterne skulle have været afholdt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen vil blive afholdt, når situationen ifølge myndighederne er normaliseret. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at holde sig orienteret via foreningens hjemmeside www.virumgrundejerforening.dk

 

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap havde indvilget i at komme på generalforsamlingen og orientere om kommunens veje, herunder specielt planer og perspektiver for de private fællesveje. Dette er jo en problemstilling, der fylder meget hos mange af foreningens medlemmer. Sigurd har heldigvis givet tilsagn om at ville deltage på et senere tidspunkt.

 

Foreningen varetager en væsentlig rolle i forbindelse med den generelle udvikling i Virum, herunder bl.a. i forhold til vejlaug og øvrige grundejerforeninger i området og som bindeled til kommunen, specielt det politiske niveau.

 

Ved generalforsamlingen i 2019 oplevede bestyrelsen desværre en begrænset interesse blandt foreningens medlemmer i at deltage i dette arbejde – enten som medlem af bestyrelsen eller som suppleant eller på anden måde.

 

Bestyrelsen håber, at dette var en midlertidig situation, og opfordrer derfor alle, der måtte være interesseret i at bidrage, til at melde sig som kandidat til bestyrelsen, som suppleant eller hvis man vil deltage på anden måde. Al henvendelse kan gerne foregå via kontakt@virumgf.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Virum Grundejerforening