Print Friendly, PDF & Email

Virum Grundejerforening.

Kort opsamling fra bestyrelsesmøde i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 18. juni 2019

Virum Skole
Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Referent: Claus Referat:

 1. Opsamling på ekstraordinær generalforsamling dd.

  – Stor tilfredshed med gennemførelsen af den ekstraordinære generalforsamling og specifikt dirigentens rollevaretagelse
  – Jens udarbejder udkast til referat og fremsender til Claus, som færdiggør det i samarbejde med dirigenten
  – Claus indarbejder besluttede vedtægtsændringer i vedtægterne
  – Claus sørger for, at reviderede vedtægter samt referat fra ekstraordinær generalforsamling lægges på VGF hjemmesiden

 2. Konstituering

  – Claus blev valgt som formand for bestyrelsen
  – Konstituering i øvrigt (næstformand, kasserer og sekretær) gennemføres på førstkommende bestyrelsesmøde

 3. Medlemsregisteret
  – Claus har opdateret medlemsregisteret med e-mail adresser fra medlemmer pr. 18.6. Sendes til Ingrid og HC
  – Ingrid og HC gennemgår og vedligeholder medlemsregisteret
  – Ingrid og HC fremlægger på næste bestyrelsesmøde forslag til procedurer mv. for fremtidig vedligeholdelse af registeret med udgangspunkt i ’Notat om medlemssystem VGF’, der fremsendes af Claus
 4. Kommende initiativ
  – Claus udarbejder invitation til øvrige grundejerforeninger i VGF geografiske område til en drøftelse af fremtidigt samarbejde mv.
 5. Næste møde
  – Tirsdag d. 22. august 2019 kl. 19 i Virum Hallen