Print Friendly, PDF & Email

 Virum Grundejerforening.

 

Referat fra bestyrelsesmøde (revideret)

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00

Virum Hallen

 

Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Afbud: Ghita Thorlacius

Referent: Claus

 

Referat:

 

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2.4.2019

– Godkendt

– Claus sørger for, at referatet lægges på VGF-hjemmesiden.

 

  1. Opsamling på generalforsamling d. 14. marts 2019

– Referatet er sendt til godkendelse hos dirigenten, hvorefter Claus sørger for, at det bliver lagt på VGF-hjemmesiden

– Klaus Bentin, Jørn Moos og Poul Frederiksen har meddelt, at de opfatter sig som udtrådt af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen d. 14. marts  2019

– Ghita Thorlacius har d. 21. april meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen

– Bestyrelsen har taget ovennævnte til efterretning.

 

  1. Vedtægtsændring

– Ekstraordinær generalforsamling planlægges at blive afholdt d. 18. juni 2019 kl. 19 med henblik på:

  • Beslutning om ændring af vedtægtens §13, således at kravet til antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres
  • Nyvalg til bestyrelsen samt evt. suppleanter
  • ændring af vedtægtens §17 vedr. adgang til foreningens konti

– På næste bestyrelsesmøde afklares bestyrelsens konkrete forslag til ny §13 og §17

– Endvidere forelægges udkast til invitation og indkaldelsesmåde fastlægges

– Endelig aftales yderligere praktiske forhold ifm. den ekstraordinære generalforsamling.

 

  1. VGF geografiske udstrækning

– Cla