Print Friendly, PDF & Email

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 18. JUNI 2019 kl. 19.00 Virum Skole, Kantinen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forslag til vedtægtsændring

  Vedtægterne fremgår af www.virumgrundejerforening.dk

  Eksisterende §13, stk. 1:

  Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges ved simpel stemmeflerhed og består af syv medlemmer, som råder over foreningens midler, således som foreskrevet i vedtægterne eller af generalforsamlingen besluttet.

  Forslag til ny §13, stk. 1:

  Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges ved simpel stemmeflerhed og består af fire til fem medlemmer, som råder over foreningens midler, således som foreskrevet i vedtægterne eller af generalforsamlingen besluttet.

  Med følgende konsekvensrettelse:

  Eksisterende §8, første punktum:

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, idet tre henholdsvis fire afgår ved hvert års generalforsamling.

  Forslag til ny §8, første punktum:

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, idet to henholdsvis to eller tre afgår ved hvert års generalforsamling.

 3. Valg til bestyrelsen
 4. Valg af suppleanter

6. Eventuelt.

BEMÆRK:

Vi påtænker at ophøre med at husstandsomdele fysisk materiale og alene benytte e-mailing og i øvrigt henvise til foreningens hjemmeside www.virumgrundejerforening.dk