Print Friendly, PDF & Email

Referat kan ses her: Referat Generalforsamling 2019

Virum Grundejerforening

Formandens beretning for året 2018

Klaus Bentin

Siden generalforsamlingen (GF) i 2018 har vi i VGF-bestyrelse afholdt en del flere møder end forventet… men traditionen tro blev møderne afholdt så vidt muligt på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Igen i år har bestyrelsen op til denne GF udelt tæt ved 2.000 invitationer. Ved senest opgørelse var der (kun) 347 medlemmer (der havde indbetalt kontingent for 2019), hvilket er det samme antal som sidste år.

Beretningen for 2018 vil afspejle et noget anderlede år end vi i VGF-bestyrelse havde forstillet os  ….

På GF 2018 fik VGF´s bestyrelse mandat til at søge samarbejde/sammenlægning med andre grundejerforeninger i området.

Desværre opnåede andre grundejerforening ikke sammen opbakning på deres GF.

VGF har derfor brugt det meste af 2018 på selvstændig deltagelse og varetagelse af grundejerenes interesser.

Dette ses måske tydeligst ifm. LTK´s opsigelse af serviceaftalerne (senrydning og fejning på de privat/fælles veje). Aftaler som nu mange andre kommuner også har været nød til at opsige.

VGF har forsøgt bl.a. med dialog med de berørte grundejer og kommunen samt politikerne, at finde løsninger.

Desværre er dette en næsten umulig opgave for en frivillig forening (som VGF er) idet under 20-25 pct. af grundejerne i vores område er medlemmer og med en kassebeholdning på rundt 40.000 DKK. har VGF ikke mulighed for at påtage sig et ansvar overfor evt. service-leverandører.

Vi kan til gengæld glæde os over, at fler