Print Friendly, PDF & Email

 

 

                              GRUNDEJERFORENING        

GENERALFORSAMLING 2019

TORSDAG 14. MARTS 2019, KL. 19:00

PÅ VIRUM SKOLE

OBS: ny dato 14. marts

 

Dagsorden

&

Status for Vinterbekæmpelse

  1. Sigurd Agersnap

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune

 

Denne indkaldelse er også en opfordring til at melde sig ind i

Virum Grundejerforening

 

Vi opfordrer samtidig eksisterende og nye medlemmer til at oplyse deres mailadresse på kontakt@virumgf.dk. Det vil lette kommunikationen mellem foreningen og medlemmerne og sikre, at relevant information når medlemmerne.

 

Generalforsamling 2019 i Virum Grundejerforening

Dagsorden:

 

1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om foreningens virke 2018

3.

Foreningens regnskab 2018

4.

Fastsættelse af kontingent for 2020

5.

Indkomne forslag

Emner, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være foreningen skriftligt i hænde pr. mail: kontakt@virumgf.dk senest 7. marts 2019

6.

Valg til bestyrelsen for 2 år

Bestyrelsesmedlemmer:

Klaus Bentin (ønsker ikke genvalg)

Hans Christian Nielsen (på valg – ønsker genvalg)

Poul Frederiksen (ønsker ikke genvalg)

Jørn Moos (ønsker ikke genvalg)

Kim Georg Brynningsen (udtræder pga. fraflytning)

Ingrid Tofte Vardrup (ikke på valg)

Claus Colding-Jørgensen (ikke på valg)

Suppleanter:

Jens Rosengaard (opstiller til bestyrelsen)

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

8.

Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen:

 

Status for kommunal ordning vedr. vinterbekæmpelse på private fællesveje

  1. Sigurd Agersnap

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune