Print Friendly, PDF & Email

Referat bestyrelsesmøde den 25. Okt 2018 Virum Grundejerforening.

 

  1. Jørn Moos valgt som referent.

(forslaget om arbejdsfordeling – taget til efterretning – Kim og Jens, der var fraværende havde tilkendegivet, at de var enige)

  1. Referatet fra sidste møde godkendt med følgende ændringer:

Poul – ændringer på efterfølgende best. møde

Mødet  –  hos Ingrid – Kims referat. Claus.s ændringer direkte til Kim, så skal udsendes revideret referat.

Vedtagne ændringer skal godkendes på efterfølgende møde.

Referat forelægges ved afslutning ag mødet.

Kim.s og H.C.s referater genudsendes med ændringer.

Claus tager selv kontakt til Kim – ændringer til referatet genudsendes – hurtig godkendelse – og så på hjemmesiden.

  1. Opfølgningen på fællesmødet.

Klaus har talt med David – gennemgået mailboksen ”oprydning”. David vil fortsat gerne hjælpe og har hjulpet med opdatere alle mails ind på vores mailsystem og lægge alle koder ind.

Claus er tovholder på vejsagen. Klaus videregiver til Claus, hvem der har lavet vejlaug/kontaktperson.

Alle kan så ”se ”hvad foregået – svarer cc til relevante best.medlemmer.

Reklamer er fjernet.

Klaus er ”blækhusfører” fremover.

Medlemsliste opdateres – også i forhold til register og ”slipene” med ønsker om at være medlem. Således at nyhedsbreve og rykkere kan sendes til alle medlemmer. DERFOR vigtigt med mailadresser og tlf.numre.

Claus har fået oversigt og deltager i mødet 2/10 med hvem, der er kontaktperson. Mangler kun kontaktperson fra 7 vejlaug.

Klaus har udsendt besked til de 140 fremmødte, der deltog den 2/10.

Claus laver opfølgning/status og udkast til brev.

Det er ”vejen”, er tilmelder sig om tilslutning til vejlaug – eller selv laver en forening.

Grundejerforeningen kan ALENE koordinere.

Claus vedr. om kommunens oversigt over vejene er korrekt. Forvaltningen vender snarest tilbage. Også om fortolkningen af off./private veje på hjørne – hvem har ansvaret – skal der deles 50/50.

Kommunen lovet tabel over vejlaug. Claus tager ejerskab.

Claus oplyser, at 4 veje nu er tilknyttet Furesøens Grundejerforening. Følger op på.

DGO – opfølgning kommende uge – Claus.

  1. Persondataforordningen – Klaus lægger på hjemmesiden – udgangspunkt i Parcelhusejernes forening.

Claus følger op med rettelser.

Godkendt på bestyrelsesmødet.

  1. Hjemmesiden – Klaus tager gennemgang med David + Kim + bestyrelsen snarest muligt med henblik på at bibeholde vores hjemmeside indtil videre.

Godkendt af bestyrelsen.

  1. Medlemssystemet og økonomi på plads pr. 1/11-2018 (Poul, Ingrid og HC).

Til efteretning.

  1. Nabohøringer/tilbagemelding fra VGF i forhold til Kommunen – (Ingrid og Jørn).

Til efterretning.

  1. Eventuelt: Claus – efter møde med borgmesteren – gratis at bruge kommunale lokaler til generalforsamlinger i grundejerforeninger.
  1. Næste møde den 4. December 2018, kl. 1900 hos HC.

Mødet slut kl. 2200.

Jørn Moos, referent